Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelš-Savon maakuntaliitto

RSS-linkki

http://etelasavo.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/official_decisions&show=30

Aluesuunnittelujohtaja

Vuosi 2018  
28.08.2018
Lausunto Seunalantien alueen asemakaavan muutoksesta
14.08.2018
Lausunto Mikkelin kaupungin 2.8.2018 päivätyistä asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmista
14.08.2018
Lausunto Tossavalansaaren ranta-asemakaavan muutoksesta tilan Käpälämäki osalta
14.08.2018
Lausunto Sorsaveden rantayleiskaavan muuttamisesta tilojen Kopolanniemi ja Sinisorsa osalta
14.08.2018
Lausunto maa-ainesten ottoluvasta ja ympäristöluvasta; Pertunmaa; Hartola; Nipulin yhteismetsä 1:0
14.08.2018
Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta ja ympäristölupahakemuksesta; Pieksämäki; Pohjoismäki; Tikkalanmäki 593-462-12-32
07.08.2018
Lausunto (Anttolan) Luonterin rantayleiskaavan muutoksesta tilojen Kotakallio ja Kärenkivenniemi osalta
07.08.2018
Lausunto hallituksen esityksestä laiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain muuttamisesta
07.08.2018
Lausunto Lievesi-Suur-Saimaan osayleiskaavan muutoksesta tilan Pitkäsaari osalta
03.07.2018
Lausunto itäosan rantayleiskaavan muutosehdotuksesta tilan 97-874-4-1 osalta
03.07.2018
Lausunto Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaavan muutoksesta koskien tilaa Niro 5:112
18.06.2018
Lausunto Sulkavan kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta
18.06.2018
Lausunto Sulkavan Koillisosan rantayleiskaavan luonnoksesta
18.06.2018
Lausunto Juvan kaavamuutoksista
28.05.2018
Lausunto asemakaavan muutoksesta, Sylvinkuja 5
23.05.2018
Lausunto asemakaavan muutoksesta, Puistokatu 1-7
09.05.2018
Lausunto eläinsuojatoiminnan laajentamista koskevan hankkeen YVA-lain mukaisen arvioinnin tarpeellisuudesta; Rantasalmi; Tuusmäki 681-430-16-0
09.05.2018
Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta: Vt 5 tiesuunnitelman muutos välillä Nuutilanmäki-Vehvaa, Juva
09.05.2018
Hankintapäätös: Viitosväylän kokonaisvaltaisen kehittämisen toteuttaminen
20.04.2018
Lausunto kalliolouhinnan ympäristöluvasta ja kiviaineksen ottoluvasta; Joroinen; Lahnalahti; Kekälekangas II 171-409-3-15
12.04.2018
Lausunto Puumalan itäosien yleiskaavan päivittämisen ehdotuksesta
12.04.2018
Lausunto Lapaskankaan asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta
12.04.2018
Lausunto Haukivesi-Haapaselkä rantaosayleiskaavan muutosluonnoksesta
12.04.2018
Lausunto Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen päivitysehdotuksesta
12.04.2018
Lausunto Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaiheen ehdotuksesta
12.04.2018
Lausunto Hirvensalmen rakennusjärjestyksen muutoksesta
12.04.2018
Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Joroinen; Häyrilä; Villeri 171-402-7-200 ja Selkäharju 171-402-7-130
23.03.2018
Lausunto maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta; Heinävesi; Latvankylä; Vihtarinpalsta 90-431-32-2
23.03.2018
Lausunto maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta; Heinävesi; Lajunlahti; Kohmansalo 90-414-9-0
23.03.2018
Lausunto Visulahden pohjoisosan asemakaavaehdotuksesta
23.03.2018
Lausunto Juvan kaavamuutoksista
23.03.2018
Lausunto asemakaavan muutoksista, Kuortti k57 ja Anettu k80-85
23.03.2018
Lausunto Haukivesi-Haapaselkä osayleiskaavan muutoksesta Mustalahden osalta
16.03.2018
Lausunto hankkeen YVA-arvioinnin tarpeellisuudesta; VT5 tiesuunnitelman muutos välillä Nuutilanmäki - Vehmaa
26.02.2018
Lausunto Hirvensalmen kunnan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista
26.02.2018
Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Mäntyharju; Kinni; Vesala 507-409-3-51 ja Nuutinmetsä 507-409-3-64
15.02.2018
Lausunto Kallaveden rantaosayleiskaavan kaavaluonnoksesta
15.02.2018
Lausunto Hieta- ja Yrittäjäkatujen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
09.02.2018
Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pertunmaa; Kuhajärvi; Koskionranta 1:215
01.02.2018
Lausunto YVA-menettelyn soveltamisen tarpeesta Fingrid Oyj:n 110 kilovoltin voimajohdon uusimisessa välillä Imatra-Huutokoski
31.01.2018
Lausunto itäosan rantayleiskaavan muutoksesta tilan 97-874-4-1 osalta
02.01.2018
Lausunto maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta; Heinävesi; Sarvikumpu; Kinnulanmäki 8:0