DynastyDynasty - Viranhaltijapäätöksethttp://etelasavo.tjhosting.com:80/kokous/VHT.HTMMaakuntajohtaja / Viestintäpäälliikön valintaViestintäpäälliikön valintahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183705.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta ja ympäristölupahakemuksesta; Pieksämäki; Pohjoismäki; Tikkalanmäki 593-462-12-32Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta ja ympäristölupahakemuksesta; Pieksämäki; Pohjoismäki; Tikkalanmäki 593-462-12-32http://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183704.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Sorsaveden rantayleiskaavan muuttamisesta tilojen Kopolanniemi ja Sinisorsa osaltaLausunto Sorsaveden rantayleiskaavan muuttamisesta tilojen Kopolanniemi ja Sinisorsa osaltahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183701.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Tossavalansaaren ranta-asemakaavan muutoksesta tilan Käpälämäki osaltaLausunto Tossavalansaaren ranta-asemakaavan muutoksesta tilan Käpälämäki osaltahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183702.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Mikkelin kaupungin 2.8.2018 päivätyistä asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmistaLausunto Mikkelin kaupungin 2.8.2018 päivätyistä asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmistahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183700.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto maa-ainesten ottoluvasta ja ympäristöluvasta; Pertunmaa; Hartola; Nipulin yhteismetsä 1:0Lausunto maa-ainesten ottoluvasta ja ympäristöluvasta; Pertunmaa; Hartola; Nipulin yhteismetsä 1:0http://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183703.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Lievesi-Suur-Saimaan osayleiskaavan muutoksesta tilan Pitkäsaari osaltaLausunto Lievesi-Suur-Saimaan osayleiskaavan muutoksesta tilan Pitkäsaari osaltahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183696.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto hallituksen esityksestä laiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain muuttamisestaLausunto hallituksen esityksestä laiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain muuttamisestahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183698.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto (Anttolan) Luonterin rantayleiskaavan muutoksesta tilojen Kotakallio ja Kärenkivenniemi osaltaLausunto (Anttolan) Luonterin rantayleiskaavan muutoksesta tilojen Kotakallio ja Kärenkivenniemi osaltahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183697.PDFMaakuntajohtaja / Lausunto Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyvistä laeista annetun hallituksen esityksen (HE 61/2018 vp) täydentämisestäLausunto Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyvistä laeista annetun hallituksen esityksen (HE 61/2018 vp) täydentämisestähttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183694.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaavan muutoksesta koskien tilaa Niro 5:112Lausunto Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaavan muutoksesta koskien tilaa Niro 5:112http://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183688.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto itäosan rantayleiskaavan muutosehdotuksesta tilan 97-874-4-1 osaltaLausunto itäosan rantayleiskaavan muutosehdotuksesta tilan 97-874-4-1 osaltahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183687.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Juvan kaavamuutoksistaLausunto Juvan kaavamuutoksistahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183677.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Sulkavan Koillisosan rantayleiskaavan luonnoksestaLausunto Sulkavan Koillisosan rantayleiskaavan luonnoksestahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183676.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Sulkavan kunnan rakennusjärjestysehdotuksestaLausunto Sulkavan kunnan rakennusjärjestysehdotuksestahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183675.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto asemakaavan muutoksesta, Sylvinkuja 5Lausunto asemakaavan muutoksesta, Sylvinkuja 5http://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183668.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto asemakaavan muutoksesta, Puistokatu 1-7Lausunto asemakaavan muutoksesta, Puistokatu 1-7http://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183666.PDFMaakuntajohtaja / Oikeudellisten asiantuntijapalveluiden puitesopimushankintaOikeudellisten asiantuntijapalveluiden puitesopimushankintahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183655.HTMAluesuunnittelujohtaja / Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta: Vt 5 tiesuunnitelman muutos välillä Nuutilanmäki-Vehvaa, JuvaLausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta: Vt 5 tiesuunnitelman muutos välillä Nuutilanmäki-Vehvaa, Juvahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183661.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto eläinsuojatoiminnan laajentamista koskevan hankkeen YVA-lain mukaisen arvioinnin tarpeellisuudesta; Rantasalmi; Tuusmäki 681-430-16-0Lausunto eläinsuojatoiminnan laajentamista koskevan hankkeen YVA-lain mukaisen arvioinnin tarpeellisuudesta; Rantasalmi; Tuusmäki 681-430-16-0http://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183659.PDFAluesuunnittelujohtaja / Hankintapäätös: Viitosväylän kokonaisvaltaisen kehittämisen toteuttaminenHankintapäätös: Viitosväylän kokonaisvaltaisen kehittämisen toteuttaminenhttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183654.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto kalliolouhinnan ympäristöluvasta ja kiviaineksen ottoluvasta; Joroinen; Lahnalahti; Kekälekangas II 171-409-3-15Lausunto kalliolouhinnan ympäristöluvasta ja kiviaineksen ottoluvasta; Joroinen; Lahnalahti; Kekälekangas II 171-409-3-15http://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183649.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Joroinen; Häyrilä; Villeri 171-402-7-200 ja Selkäharju 171-402-7-130Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Joroinen; Häyrilä; Villeri 171-402-7-200 ja Selkäharju 171-402-7-130http://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183643.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Hirvensalmen rakennusjärjestyksen muutoksestaLausunto Hirvensalmen rakennusjärjestyksen muutoksestahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183639.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaiheen ehdotuksestaLausunto Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaiheen ehdotuksestahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183634.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen päivitysehdotuksestaLausunto Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen päivitysehdotuksestahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183638.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Haukivesi-Haapaselkä rantaosayleiskaavan muutosluonnoksestaLausunto Haukivesi-Haapaselkä rantaosayleiskaavan muutosluonnoksestahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183631.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Lapaskankaan asemakaavan muutoksesta ja laajennuksestaLausunto Lapaskankaan asemakaavan muutoksesta ja laajennuksestahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183628.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Puumalan itäosien yleiskaavan päivittämisen ehdotuksestaLausunto Puumalan itäosien yleiskaavan päivittämisen ehdotuksestahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183627.PDFMaakuntajohtaja / Lausunto hallituksen esityksestä laiksi maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisestaLausunto hallituksen esityksestä laiksi maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisestahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183616.PDF