DynastyDynasty - Viranhaltijapäätöksethttp://etelasavo.tjhosting.com:80/kokous/VHT.HTMAluesuunnittelujohtaja / Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Joroinen; Häyrilä; Villeri 171-402-7-200 ja Selkäharju 171-402-7-130Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Joroinen; Häyrilä; Villeri 171-402-7-200 ja Selkäharju 171-402-7-130http://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183643.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Hirvensalmen rakennusjärjestyksen muutoksestaLausunto Hirvensalmen rakennusjärjestyksen muutoksestahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183639.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaiheen ehdotuksestaLausunto Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaiheen ehdotuksestahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183634.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen päivitysehdotuksestaLausunto Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen päivitysehdotuksestahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183638.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Haukivesi-Haapaselkä rantaosayleiskaavan muutosluonnoksestaLausunto Haukivesi-Haapaselkä rantaosayleiskaavan muutosluonnoksestahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183631.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Lapaskankaan asemakaavan muutoksesta ja laajennuksestaLausunto Lapaskankaan asemakaavan muutoksesta ja laajennuksestahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183628.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Puumalan itäosien yleiskaavan päivittämisen ehdotuksestaLausunto Puumalan itäosien yleiskaavan päivittämisen ehdotuksestahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183627.PDFMaakuntajohtaja / Lausunto hallituksen esityksestä laiksi maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisestaLausunto hallituksen esityksestä laiksi maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisestahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183616.PDFMaakuntajohtaja / Lausunto Uusimaa-kaava 2050Lausunto Uusimaa-kaava 2050http://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183630.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Haukivesi-Haapaselkä osayleiskaavan muutoksesta Mustalahden osaltaLausunto Haukivesi-Haapaselkä osayleiskaavan muutoksesta Mustalahden osaltahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183622.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Juvan kaavamuutoksistaLausunto Juvan kaavamuutoksistahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183620.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto asemakaavan muutoksista, Kuortti k57 ja Anettu k80-85Lausunto asemakaavan muutoksista, Kuortti k57 ja Anettu k80-85http://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183623.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Visulahden pohjoisosan asemakaavaehdotuksestaLausunto Visulahden pohjoisosan asemakaavaehdotuksestahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183621.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta; Heinävesi; Lajunlahti; Kohmansalo 90-414-9-0Lausunto maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta; Heinävesi; Lajunlahti; Kohmansalo 90-414-9-0http://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183613.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta; Heinävesi; Latvankylä; Vihtarinpalsta 90-431-32-2Lausunto maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta; Heinävesi; Latvankylä; Vihtarinpalsta 90-431-32-2http://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183612.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto hankkeen YVA-arvioinnin tarpeellisuudesta; VT5 tiesuunnitelman muutos välillä Nuutilanmäki - VehmaaLausunto hankkeen YVA-arvioinnin tarpeellisuudesta; VT5 tiesuunnitelman muutos välillä Nuutilanmäki - Vehmaahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183619.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Mäntyharju; Kinni; Vesala 507-409-3-51 ja Nuutinmetsä 507-409-3-64Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Mäntyharju; Kinni; Vesala 507-409-3-51 ja Nuutinmetsä 507-409-3-64http://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183605.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Hirvensalmen kunnan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksistaLausunto Hirvensalmen kunnan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksistahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183606.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Hieta- ja Yrittäjäkatujen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmastaLausunto Hieta- ja Yrittäjäkatujen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmastahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183591.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Kallaveden rantaosayleiskaavan kaavaluonnoksestaLausunto Kallaveden rantaosayleiskaavan kaavaluonnoksestahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183592.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pertunmaa; Kuhajärvi; Koskionranta 1:215Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pertunmaa; Kuhajärvi; Koskionranta 1:215http://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183587.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto YVA-menettelyn soveltamisen tarpeesta Fingrid Oyj:n 110 kilovoltin voimajohdon uusimisessa välillä Imatra-HuutokoskiLausunto YVA-menettelyn soveltamisen tarpeesta Fingrid Oyj:n 110 kilovoltin voimajohdon uusimisessa välillä Imatra-Huutokoskihttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183570.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto itäosan rantayleiskaavan muutoksesta tilan 97-874-4-1 osaltaLausunto itäosan rantayleiskaavan muutoksesta tilan 97-874-4-1 osaltahttp://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183560.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta; Heinävesi; Sarvikumpu; Kinnulanmäki 8:0Lausunto maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta; Heinävesi; Sarvikumpu; Kinnulanmäki 8:0http://etelasavo.tjhosting.com:80/vhp/20183541.PDF